Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/91

此页尚未校对


十道志曰肅州酒泉郡禹貢雍州之域古西戎地月支所

居漢爲武威酒泉郡也

漢書曰武帝元狩二年昆邪王殺休屠王將其衆來降以

其地爲武威酒泉郡

又匈奴傳曰漢置酒泉郡以隔絶故與羗通路又西通月

支大夏以公主妻烏孫王以分匈奴西方之援國其水甘

(⿱艹石)酒故名酒泉

後漢書曰班超乆在西域年老思土上書曰臣不敢望到

酒泉郡但願生入玉門關玉門屬燉煌今沙州也去長安三千六百里酒泉今肅州也去

長安二千八百五十里路

    𤓰州

十道志曰𤓰州晉昌郡禹貢雍州之域古西戎地戰國時

烏孫月支居焉漢𥘉爲匈奴右地後爲武威酒泉二郡