Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/93

此页尚未校对


玉門故𨵿

漢志曰燉煌郡龍勒縣有陽𨵿玉門𨵿

     伊州

十道志曰伊吾郡本伊吾盧地在燉煌之北大磧之外南

去玉門八百里

後漢書曰永平十六年明帝命將北征取伊吾盧地置冝

禾都尉以屯田

又西羗傳曰伊吾地冝五榖桑麻蒲陶其北有栁中皆膏

膄之地故漢與匈奴爭車師伊吾之地以制西戎

     西州

十道志曰西州交河郡

漢書西域傳曰車師後王國有新道通玉門𨵿戊巳校尉

徐普欲開以省道里半以避白龍堆之扼車師後王姑勾