Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/101

此页尚未校对


熈郡梁分廣熈置建州又分建州之𩀱頭洞立𩀱州即此

     髙州

十道志曰髙州髙涼郡𥘿以前土地與晉康郡同二漢屬

合浦郡吴置髙涼郡晉因之梁置髙州隋平陳郡廢而髙

州如故唐爲髙州

南越志曰髙涼本合浦縣也吴建安十六年衡毅錢博拒

歩騭於髙安峽毅投水死博與其屬亡于髙涼吕岱爲刺

史博旣請降制以博爲髙涼都尉於是置郡焉

     義州

十道志曰義州連城郡土地所屬𥘿巳上與潘州同漢置

蒼梧郡今州即蒼梧郡之孟陵縣唐武徳四年江表厎定

於此置南義州貞觀二年於此置義州