Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/107

此页尚未校对


之嶺方縣唐武德四年置澄州

    繡州

十道志曰繡州常林郡𥘿屬桂林郡二漢屬鬰林郡晉以

後因之唐平蕭銑置繡州

    象州

十道志曰象州象郡𥘿屬桂林郡二漢爲鬰林郡吴又分

置桂林郡晉宋齊因之隋平陳置象州因象山以爲名𥘿

象郡今合浦郡非此象州也

     栁州

十道志曰栁州龍城郡𥘿漢𡈽地與象州同晉以後屬桂

林郡隋屬始安郡唐平蕭銑置昆州貞觀八年改爲栁

     融州

十道志曰融州融水郡歷代𡈽地與栁州同唐置融州