Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/64

此页尚未校对


    睦州

十道志曰睦州新定郡禹貢楊州之域春秋時越國𥘿屬

丹陽郡漢爲歙縣地

吴志曰大帝以後漢建安十三年使威武中郎將賀齊討

丹陽黝歙山賊平定之分歙始新新定𥠖陽休陽四縣并

黝歙六縣

圖經曰隋置睦州取俗阜人和内外輯睦爲義

十道志曰桐廬縣吴黄武四年分冨春置以桐溪側有大

椅樹垂條偃蓋傍䕃數𠭇逺望似廬因謂之桐廬縣

漢志曰冨春屬㑹稽郡莽曰誅𡻕

    鄂州

十道志曰鄂州武昌郡禹貢荆州之域春秋時楚地𥘿屬

南郡漢分置江夏郡晉安帝義熈元年冠軍劉毅表以爲