Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/90

此页尚未校对


辰州同唐武德中立溪州蓋取五溪相㑹於此

又曰大郷縣本漢沅陵零陵二縣地屬武陵郡梁分立大

郷縣三亭縣本漢靈陽縣地屬武陵郡唐分大郷縣縣有

小酉山黔山大酉山

     叙州

十道志曰叙州潭陽郡古蠻夷之地戰國時爲楚黔中地

貞觀八年爲巫州天授三年以巫山不在州界改爲沅

州以沅江水爲郡名開元十三年仍舊爲巫州至大暦五

年爲叙州

五溪記曰民多射生而𤾁飲噉虵䑕捕鰕蠏朝營夕用故

無宿給

     施州

十道志曰施州清江郡禹貢荆州之域春秋時巴國七國