Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/92

此页尚未校对


十道志曰珎州夜郎郡古山獠夜郎國之地晉永嘉五年

分牂牁置夜郎郡兼置充州唐貞觀十七年廓闢邊夷置

播川鎮後因川中有降珎山因以鎮爲珎州取山名郡也

九州志曰夜郎自古非臣伏州郡之地漢武開拓南邊始

置夜郎縣屬牂牁郡即牂牁都尉居之

後漢書曰衣郎者臨牂牁江江廣百餘歩足以行舡

十三州志曰牂牁者江中山名也

    夷州

十道志曰夷州義泉縣古徼外蠻夷之地漢置牂牁郡歷

代恃險不聞臣附隨大業七年始招慰置綏陽縣屬明陽

郡唐武德四年置夷州

    葉州

十道志曰葉州龍溪郡古蠻夷之地唐置葉州或爲龍溪