Page:Sibu Congkan Sanbian266-李昉-太平御覽-136-033.djvu/92

此页尚未校对


亭時天寒衆皆飢馮異上豆粥

又曰趙孝父爲田禾將軍孝甞從長安來欲止亭亭長難

之言有貴客過掃灑不欲穢汙地良乆乃聽止吏因問曰

田將軍子從長安來何時發幾日至孝曰㝷到矣

張璠漢記曰楚曄爲天水太守之官與故太守䘮會於隴

亭堂吏移䘮避曄曄讓䘮於正堂𨵿西稱之

謝承後漢書曰倉梧廣信女子⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇娥行𪧐鵲巢亭爲亭長龔

壽所殺及婢致富取財物埋置樓下交阯刺史周敞行部

𪧐亭覺夀姧罪奏之殺夀列異傳云鵠奔亭

漢官典職曰洛陽二十四街街一亭十二城門門一亭

魏略曰從長安至大𥘿人民連屬十里一亭

魏書曰元皇后以漢延熹三年二月生齊郡白亭有黄氣

滿室移日不散