Page:Sibu Congkan Sanbian267-李昉-太平御覽-136-034.djvu/68

此页尚未校对


孫慶爲鄼侯布告天下令明知朕報蕭相國德厚也

又曰武帝過洛陽下詔以三十里地封周後爲周子南君

又曰封周公後公孫相如爲襃魯侯

又曰元始四年靳翕夏侯嬰陳平張良周勃等一百一十

八人紹爵復家

東觀漢記曰建武二年封殷紹嘉公爲宋公周承休公爲

衛公十四年封孔子後孔志爲襃成侯

魏志曰文帝以議郎孔羡爲崇聖侯奉孔子祀

晉中興書曰元帝封孔亭爲奉聖侯不食户邑

又曰元帝詔封魏後曹勵爲陳留王

吕氏春秋曰武王勝殷封帝堯之後於犁丘成湯之後於

宋以奉桑林

     死王事子孫封