Page:Sibu Congkan Sanbian271-李昉-太平御覽-136-038.djvu/49

此页尚未校对


知爲皇帝之貴也拜通太常賜金五百斤通因進言曰諸

弟子儒生隨臣乆矣與共爲儀願陛下官之髙帝悉以爲

郎通出皆以五百斤金賜諸生諸生曰叔孫生聖人也知當世務

漢書曰太常古官云伯夷秩宗典三禮欲令國家盛大社

稷常存故稱太常

又曰奉常官掌宗廟禮儀有丞景帝六年更名太常

又曰杜業有才能選爲太常數言得失不事權貴

又曰宣帝地節四年任官爲太常坐盗茂陵園中物免

又曰武帝元鼎四年鄼侯蕭壽成爲太常坐犧牲不如令

又孝武帝元朔元年孔臧爲太常坐南陵橋壞衣冠道絶

東觀漢記曰周澤少脩髙節耿介特立好學問治嚴氏春