Page:Sibu Congkan Sanbian272-李昉-太平御覽-136-039.djvu/47

此页尚未校对


春秋宣上曰趙穿攻靈公於桃園宣子未出山而復太史

書曰趙盾弑其君以示於朝宣子曰不然對曰子爲正卿

亡不越境返不討賊非子而誰宣子曰嗚呼我之懐矣自

貽伊戚其我之謂矣孔子曰董狐古之良史也書法不隱

又襄四曰太史書崔杼殺其君崔子殺之其弟嗣書而死

者二人其弟又書乃舎之南史氏聞太史盡死執簡以

徃聞旣書矣乃還

又曰魯昭公二年晉韓宣子聘魯觀書於太史氏見易象

與魯春秋曰周禮盡在魯矣

周禮春官下曰太史掌建國之六典太史曰官也春秋傳曰天子有日官諸侯

有日

大戴禮曰太子旣冠成人免於保𫝊則有司過之史

春秋文耀鈎曰楚立唐氏以爲史官蒼雲如蜺圍𨋎七蟠中有