Page:Sibu Congkan Sanbian273-李昉-太平御覽-136-040.djvu/24

此页尚未校对


應劭漢官儀曰五官中郎將秦官也秩比二千石三署郎

屬焉

魏武令曰告子文沙等悉爲侯而子桓獨不封而爲五官

郎將此是太子可知矣魏志建安十五年爲五官中郎將副丞相者也

     左中郎將

天文録曰郎將星(⿱艹石)今之左右郎將也故星讃曰郎將

星主閱具爲武俻

漢書曰辛慶忌字子貢從光禄大夫遷左曹中郎將

後漢書曰左宫爲左中郎將擊武陵賊降凡將兵二十餘

年以信謹質朴故常見用

續漢書曰丞宫遷左中郎將數進忠諌論議守正不希世

偶朝臣憚其節名稱聞於匈奴單于遣使來貢求見宫詔

勑宫自漢頓宫曰夷狄眩名非識實也聞臣虚稱故欲見