Page:Sibu Congkan Sanbian273-李昉-太平御覽-136-040.djvu/34

此页尚未校对


縣屬鉅鹿郡故城今相州成安縣東南十三州志云地斥齒故曰斥丘也紹還因屯斥丘以陶

𦫵爲建義中郎將

     都尉

史記曰寗成居家上欲以爲郡守御史大夫公孫弘曰臣

居山東爲少吏時寗成爲濟南都尉其治如狼牧羊誠不

可令治民上乃拜成爲𨵿都尉

又曰汲黯字長𡦗爲東海太守歳餘大治上聞召爲主爵

都尉治務在無爲而巳引大體不拘文法

漢書曰主爵中尉秦官掌列侯景帝中元六年更名都尉

武帝太𥘉元年更名右扶風治内史右地與左馮翊京兆

是爲三輔皆有兩丞

又曰韓信數以䇿干項羽羽弗用亡楚歸漢未得知名爲

連敖坐法當斬信乃仰視滕公曰不欲就天下乎而斬