Page:Sibu Congkan Sanbian274-李昉-太平御覽-136-041.djvu/83

此页尚未校对


㑹謀共刼人坐語未訖廣漢使捕治具服廉明威制豪強

百姓追思歌之至今

又曰元始五年有一男子乗黄犢車建黄旐衣黄䄡䄖逕

來詣北闕自謂衛太子京兆雋不疑後到叱從吏使收縛

之曰昔蒯瞶違命出奔輙距而不納春秋是之衛太子得

罪先帝亡不即死今來自詣此罪人也遂送詔獄由是名

聲重於朝廷在位者皆自以不及廷尉驗治何人竟得姧

詐夲夏陽人姓成名方遂皃一似戾太子

又曰張敞爲京兆尹朝廷毎有大議引古今處便冝公卿

皆服敞無威儀時罷朝㑹過走馬章臺街或曰在長安中安在章臺下街

使御史駈自以便面拊馬又爲婦𦘕眉長安中傳張京兆

眉憮無大也孟康曰撫音詡北方人謂爲妍有司以奏上問之對曰臣聞閨

房之内夫婦之私有過於𦘕眉者上愛其能然不得大位