Page:Sibu Congkan Sanbian275-李昉-太平御覽-136-042.djvu/45

此页尚未校对


何以撫教定州刺史薛獻對曰老者國家所養臣毎存恤

之少者國家所使臣毎勸誡之田疇荒廢漸加墾闢禮義

旣行産業咸振此皆禀之聖化非臣之力太宗曰如公之

所奏足稱循良清浄爲政朕所望於公等也

又曰賈敦頥曹州𡨚句人也貞觀中歷遷滄州刺史在職

清潔毎入朝盡室而行唯弊車一乗羸馬數疋羈有闕以繩

爲之見者不知其刺史也後轉瀛州刺史州界滹沲河及

滱水毎歳泛溢漂流民人敦頥奏立堤堰自是無復水患

又曰田仁㑹永徽𥘉累遷郢州刺史以善政聞時属亢旱

仁㑹自曝祈禱竟𫉬甘澤其𡻕大熟百姓歌之曰父母育

我田使君精誠爲人上天聞旱田致雨山出雲倉廪旣實

禮義申但願常在不患貧

又曰許景先傳開元十三年玄宗令𫳐臣擇刺史之任必