Page:Sibu Congkan Sanbian276-李昉-太平御覽-136-043.djvu/83

此页尚未校对


謡歌之曰邑然不樂思我劉君何時復來安此下民

又曰公孫述𥙷清水長太守以其能使兼治五縣政事脩

理姦盗不發郡中謂之神明

又曰胡紹爲河内懷令三日一視事十日一詣倉受俸米

於閤外炊作乾飯食之不設釡竈得一強盗問其黨與得

數百人皆誅之政教清平爲三河表

又曰牟融舉茂才爲豊令視事二年政化流行縣無獄訟

吏畏而愛之治有異迹爲州郡最

又曰度尚字愽平山陽人除上黨長治政嚴峻明於疑理

縣中謂之神明

謝承後漢書曰鄭𢎞字巨君爲鄒令勤行德化部人王逢

等得路遺寳物懸於道衢永主還之魯國當春大旱五糓

不豊鄒獨致兩偏熟永平十五年蝗起㤗山流𬒳郡國過