Page:Sibu Congkan Sanbian277-李昉-太平御覽-136-044.djvu/100

此页尚未校对


孝傑至安西合戰屢捷大破蕃軍収復龜兹于闐踈勒碎

葉四鎮而還則天大恱謂侍臣曰昔貞觀年中俱統得此

蕃域其後西陲不守並䧟吐蕃今旣復舊邊境自然無事

孝傑建兹功効竭盡欵誠遂能裏足徒行身與士卒齊力

如此忠懇𭰹足可嘉遷左衛大將軍

又曰薛仁貴擊九姓突厥於天山軍將發髙宗出甲令仁

貴射之射穿五重九姓衆十餘万令驍徤十人逆來挑戰

仁貴發三箭中三人其餘下馬請降並坑之更就磧北安

撫餘衆而還軍中歌曰將軍三箭定天山將士長歌入漢

𨵿

又曰劉仁䡄顯慶四年出爲青州刺史五年大軍征遼令

仁䡄監統水軍以後期免特令以白衣隨軍自効㝷撿校

帶方州刺史兼熊津道行軍長史仍別領水軍二万襲破