Page:Sibu Congkan Sanbian277-李昉-太平御覽-136-044.djvu/74

此页尚未校对


國曰饗軍士皆欲爲用虜數挑戰充國堅守捕生口言羗

豪相責曰汝無反今天子遣趙將軍來年八九十矣善爲

兵今欲一𨷖而死可得耶

又曰元狩四年大將軍大擊匈奴李廣數自請行上以老

不許良乆乃許之大將軍隂受上旨以爲數竒不偶無令

當單于恐不得所欲時公孫敖亡道從廣廣或失道大將軍使長史持

醪遺廣因問失道狀長史急責廣之莫府上簿廣曰諸校

尉無罪乃我自失道謂其麾下曰廣結髮與匈奴大小七

十餘戰今幸從大將軍出接單于兵而大將軍從廣部行

廻逺又迷失道豈非天哉終不能復對刀筆吏遂引刀自

剄而百姓聞之知與不知皆爲垂泣

東觀漢記曰馬援字文淵建武二十四年威武將軍劉向

擊武陵五溪蠻夷深入軍没援因復請行時年六十二帝