Page:Sibu Congkan Sanbian281-李昉-太平御覽-136-048.djvu/116

此页尚未校对


北史曰後魏孝文南伐齊齊將陳顯逹率衆拒戰元嵩身備

三仗免胄直前勇冠三軍將士從之顯逹奔潰帝大恱曰

任城康王大有德福文武頓出其門以功賜爵髙平縣侯

後周書曰天和六年宇文憲帥衆二萬出自龍門齊將新

蔡王康德以憲兵至濳軍霄遁憲乃西歸仍掘移汾水水

南堡復入於齊人謂略不及逺遂㢮邊備憲乃渡河攻其

伏龍等四城二日盡拔又進攻張辟克之獲其軍實夷其

城壘斛律明月時在華谷不能救之乃北攻姚襄城䧟之

時汾州又見圍日乆糧援路絶憲遣柱國宇文盛運粟以

饋之憲自入兩乳谷襲克齊相杜成進軍姚襄齊人嬰城

固守以爲汾州之援齊平亰王叚孝先蘭陵王髙長恭引

兵大至憲命將士陣而待之大將軍韓歡爲齊人所乗遂

以奔退憲身自督戰齊衆稍却㑹日暮乃各収軍