Page:Sibu Congkan Sanbian281-李昉-太平御覽-136-048.djvu/91

此页尚未校对


又曰武王戎車三百兩虎賁三千人與受戰于牧野

左傳曰魯宣公十二年𣈆荀林父與楚子戰于邲𣈆師敗

又曰呉伐楚王使執燧象以奔呉師

又曰齊伯郭啓伐莒子將戰宛羊牧諌之曰齊師賤其求

不多不如下之

又曰諸侯之戌謀曰(⿱艹石)華氏知困而致死楚恥無功而疾

戰非吾利也

又曰孟懿子陽虎伐鄆鄆人將戰

又曰宋多責賂於鄭鄭人不堪故以絶魯及齊與宋衛燕

戰不書所戰後也

又曰冬宋人以諸侯伐鄭報宋之戰也

又曰齊人侵魯疆疆吏來告曰疆場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)之事愼守其一而備