Page:Sibu Congkan Sanbian282-李昉-太平御覽-136-049.djvu/18

此页尚未校对


西馳得免

隋書曰開皇二年突厥葉護及潘郍可汗衆十餘萬㓂掠

南詔以逹奚長儒爲行軍揔管率衆二千擊之遇於周槃

衆寡不敵軍中大懼長儒慷慨神色愈烈爲虜所衝突厥

散而復聚且戰且行轉闘三日五兵咸盡士卒以拳毆之

手皆見骨殺傷萬計虜氣稍奪於是解去長儒身𬒳

瘡通中者二其戰士死傷者十八九突厥夲欲大掠秦隴旣

逢長儒兵皆力戰虜意大沮明日於戰處焚屍慟𡘜而去
太平御覽卷第三百一十