Page:Sibu Congkan Sanbian283-李昉-太平御覽-136-050.djvu/104

此页尚未校对


水爲陣是不欲速戰請君稍却堅遂麾使陣退衆因亂不能

止𤣥以精銳决戰堅衆奔潰聞風聲鶴唳皆以爲王師至

草行露𪧐飢凍以死獲堅乗輿雲母車軍資山積

又曰符堅望八公山上草木皆𩔖人形又見王師部陣謂

融曰此亦勍敵也憮然有懼色及敗軍𮪍遁于淮北飢甚

人有進壷飱者曰臣聞白龍厭天地之樂而見困豫且今

蒙塵之難豈自天乎

晉中興書曰謝琰爲㑹稽内史督五郡事隆安四年孫恩

攻上虞進及刑浦上黨太守張䖍碩戰敗于刑浦人情震

懼群賊銳進咸以冝持重嚴備且列水軍於南湖又應分

軍設伏以待之琰不聽外白賊至時尚未食琰曰要先滅此

宼而後食耳跨馬而出廣武將軍桓寳爲前鋒果敢能戰

殺賊甚多而塘路迮狹魚貫不聚賊於艦中傍射前後断