Page:Sibu Congkan Sanbian285-李昉-太平御覽-136-052.djvu/72

此頁尚未校對


爲衝車馳道以攻之

崔鴻前凉録曰麻秋晉攻抱罕圍塹數重雲梯抛車地突

百道皆通於内亦起雲梯抛車穿地以應之秋衆傷數萬

崔鴻後凉録曰將軍竇苟從吕光攻龜兹每登雲梯入地

道墜落⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇而復上

車頻𥘿書曰苟長圍襄陽作飛雲車攻城尅之

沈約宋書曰竟陵王誕據廣陵反丗祖使慶之塞塹造道

立行樓土山并諸攻具時夏雨不得攻城上使御史中丞

𢈔徽之 奏慶官以激之自四月至于七月乃屠城斬誕

又曰元嘉二十七年虜主佛狸遂攻圍懸瓠行汝南郡事

廣陵陳憲嬰城自守虜多作髙樓施弩以射城内飛矢雨

下城中負户以汲又毀佛圗取金像以爲大鈎施之衝車

端以牽樓作蝦蟆車以塡塹憲督厲將士固女牆而戰賊