Page:Sibu Congkan Sanbian290-李昉-太平御覽-136-057.djvu/3

此页尚未校对


又夬卦曰壯于頄有凶頄求龜切面權也

又曰艮其輔言有序施止於輔以處於中故曰無擇言

史記曰漢王聞魏豹反方東憂楚未及擊謂酈生曰緩頰

說魏豹能下之吾以萬户封(⿱艹石)

又曰武帝元鼎六年定越地以爲儋耳郡張晏曰儋耳其

俗鏤其頰皮上連耳匡分爲數支狀(⿱艹石)鷄腸

又曰朱愽入守左馮翊長陵大姓尚方禁少時甞盗人妻

見斫瘡著其頰愽知以他事召見視其面果有瘢愽辟左

右問禁是何等瘡禁叩頭服狀愽𥬇曰大丈夫固時有是以爲耳

江表傳曰孫䇿殺吴郡太守許貢貢奴客潜民間欲報讎

䇿出獵卒遇三人即貢客也射䇿中頰後𮪍尋至皆刺殺