Page:Sibu Congkan Sanbian290-李昉-太平御覽-136-057.djvu/89

此页尚未校对


又曰蒯通知天下權在韓信說之曰相君之面不過封侯

相君之背貴乃不可言

漢書曰吴王濞髙帝兄仲之子上患吴㑹輕悍無壯王鎮

之乃立濞爲吴王王三郡五十二城髙祖召濞相之曰尓

狀有反相因拊其背曰漢帝後五十年東南有亂豈非若

耶天下一家愼無反濞頓首曰不敢

又曰武帝過平陽主旣飲謳者進帝起更衣子夫侍尚衣

軒中得幸還坐忻甚賜平陽主金千斤主因奉子夫送入

宫子夫上車主拊其背曰行矣強飰勉之即貴願無相志

元朔元年生男據遂立爲皇后

後漢書曰越𮪍校尉伍子孚怒董卓兇毒乃朝服懷刃見

卓語畢辭去卓送至閤以手撫其背孚因出刀刺之不中

卓自𡚒得免呼左右執殺孚