Page:Sibu Congkan Sanbian308-李昉-太平御覽-136-075.djvu/5

此页尚未校对


又曰韓信與家臣謀欲發兵攻吕后其舎人得罪信囚欲

殺之舎人弟上書告信欲反狀於吕后后乃與蕭何謀詐

令人從上所來言陳豨巳死羣臣皆賀相國紿信曰雖病

強入吕后使武士縛信斬之長樂鍾室信方斬曰吾不用

蒯通之計反爲女子所詐豈非天哉

又曰孝惠張皇后宣平侯敖女也吕太后欲爲重親以公

主女配帝欲其生子時方無子迺使佯爲有身取後宫美

人子名之殺其母立所名子爲太子

又曰人不患其不知患其爲詐也

又曰宣帝始元五年有男子來乗黄犢車衣黄䄡䄖着黄

帽詣北闕自稱衛太子京兆尹雋不疑收縛之廷尉驗治

卒得姧詐

又曰𫝊介子與士卒俱賫金幣揚言以賜外國爲名至樓