Page:Sibu Congkan Sanbian311-李昉-太平御覽-136-078.djvu/97

此页尚未校对


又曰古春秋左氏說古者先王日𥙊於祖考月薦於曽髙

時享及二祧歳禱於壇禘及郊宗石室

五經通義曰王者諸侯所以三年一祫五年一禘何三年

一閏天道小備故三年一祫祫者皆取未遷廟主合食太

祖廟中五歳再閏天道大備故五歳一禘禘者諦也取巳

遷廟主合食太祖廟中

禮記外傳曰禘祫謂之殷𥙊殷多盛也祫大而禘小祫合也合毀廟之主

岀而陳列之親廟之主升入大廟功臣又得配享其禮大也禘則各於宫神主不出廟也𥙊大何以名祫𥙊卑不敢

降尊春秋之經有禘而無祫經云大事於大廟又云有事於其廟即是禘也此是國之

大事時云有事毀廟無時𥙊時𥙊月𥙊皆近廟耳玄孫之子於髙祖親盡也但五年有二

殷𥙊耳𥙊及逺祖象年再閏也神主入廟先爲一禘爲將逓遷徧告之也明年

春禘而又祫祫後二年一禘禘後三年一祫自此爲常

漢書曰元始五年春正月祫𥙊明堂諸侯王二十八人列