Page:Sibu Congkan Sanbian312-李昉-太平御覽-136-079.djvu/99

此页尚未校对


年榖累登表封太山太宗謂侍臣曰朕毎見衆議以封禪

爲盛事勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖

闕封禪之禮亦可以比徳於堯舜昔始皇爲合天心自稱

皇帝登封岱宗奢侈自矜漢文竟不登封而躬行儉約刑

措不用今皆稱始皇爲𭧂虐之主漢文爲有德之君以此而

言無假封禪

又曰髙宗麟德二年十月司禮太常伯劉祥道上䟽請封

禪丁夘將封太山發自東都三年正月戊辰朔車駕至太

山親祀昊天上帝於封祀壇以髙祖太宗配饗己巳帝升山

行封禪之禮庚午禪於社首祭皇地祇以太穆太皇太后

配饗皇后爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻辛未御降禪壇

壬申御朝覲受朝賀改元乾封

又曰麟德三年登封太山先是皇后抗表曰封禪舊儀𥙊