Page:Sibu Congkan Sanbian320-李昉-太平御覽-136-087.djvu/13

此页尚未校对


又曰貞元十八年九月賜宰臣及中書門下兩省官宴于

故馬璘池亭御製豐年多慶九日示懷詩以賜群臣曰爽

氣肅時令早衣聞朔鴻重陽有佳節具物欣年豐皎㓗暮

潭色芬敷新菊叢芳罇滿衢室繁吹凝煙空惠洽信吾道

保和惟尔同推誠致玄化天下期爲公

又曰憲宗以天下無事留意典墳毎覽前代興亡得失之

事皆三復其言

又讀貞觀開元實録見太宗撰金鏡書及帝範上下篇𤣥

宗撰開元訓誡思繼前躅遂採尚書春秋後傳史記班范漢

書三國志晉書晏子春秋呉越春秋新序說苑等書君臣

行事可爲龜鏡者集成十四篇一曰君臣道可合二曰辨

邪正三曰戒權倖四曰戒微行五曰任賢臣六曰納忠諫

七曰愼征伐八曰愼刑法九曰去奢泰十曰崇節儉十