Page:Sibu Congkan Sanbian331-李昉-太平御覽-136-098.djvu/26

此页尚未校对


爾祜改容謝之此後稀出

宋書曰王曇首領驍𮪍將軍元嘉四年車駕出北堂使三更

竟開廣莫門南臺云應湏白獸幡銀字棨不肯開門尚書

左丞羊玄保奏免御史丞傳隆已下曇首曰旣無異勑又

闕幡棨雖稱上㫖不異單刺其不請白獸幡銀字棨致開

門不時由尚書相承之失亦合糺正上特無問更立科條

唐書曰龍朔中左衛大將軍范陽郡公張延師東夷都護

儉弟也與兄太僕卿大師次兄儉同時三品宅中棨㦸齊

列時號三㦸張家

又曰徐泗節度李愿奏請換㦸有司以官㦸五年一換私

家不在昜限詔以李晟忠勲之家特許之

又曰吕諲爲相有司送㦸至宅諲釋𢡖服以受之時譏其