Page:Sibu Congkan Sanbian331-李昉-太平御覽-136-098.djvu/73

此页尚未校对


成而退也孝武皇帝元狩四年令通官印五分王公侯金

二千石銀千石以下銅

漢舊儀曰諸侯王黄金橐駞印文曰璽列侯黄金龜紐文

曰之印丞相大將軍黄金印龜紐文曰章御史大夫章匈

奴單于黄金印槖駞紐文曰章御史二千石銀印龜紐文

曰章千石六百石四百石皆銅印鼻紐文曰印章二百石

以上皆爲通官印

續漢禮儀志曰印璽柙金鏤大貴人長公主銅鏤

江表傳曰呉歷陵縣有名山臨水髙百丈其上三十丈有

七穿相傳謂之石印石印神有三郎時歷陵長表言石印文

發孫皓大喜遣使𥙊歷陵使者以髙梯上省印文詐以朱

書曰楚九州都楊  作天子還以印文啓皓皓曰太平

之主非孫復誰以印綬拜三郎爲王