Page:Sibu Congkan Sanbian332-李昉-太平御覽-136-099.djvu/90

此页尚未校对


婉著形意不安屢求諌退婉澘然流涕賦詩序別并贈

織禈衫也

劉敬叔異苑曰母丘儉征浟使王傾其東界父老云

曽有破舡從漢海流得布衫身如中國人但兩䄂俱長三

     䄡䄖

方言曰䄡䄖江淮之間謂之𧝎容常容自𨵿而西謂之䄡

䄖以布而無縁謂之藍縷

漢書曰元始五年有一男子乗黄犢車建黄旐衣黄䄡䄖

着黄慴詣北闕自謂衛太子

又曰何並爲長陵令侍中王林卿通輕俠傾京師至寺拔

刀刺其建鼓並追之卿迫窘乃令奴冠被其䄡䄖自代乗

變服馳去