Page:Sibu Congkan Sanbian342-李昉-太平御覽-136-109.djvu/100

此页尚未校对


又曰貞觀二十年髙麗遣使來謝罪并獻二羙女太宗謂

其使曰歸謂爾主羙色者人之所重爾之所獻信爲羙麗

憫其離父母兄弟於夲國留其身而忘其親愛其色而傷

其心我不取也並還之

又曰乹封元年髙麗遣其子入朝陪位於太山之下其年

⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇文死其子男生代爲莫離支與弟 建  不睦爲

其所逐走據國内城使其子獻城詣闕求哀十一月命英

國公李勣率郭侍封等以征之二年二月勣至新城謂諸

將曰新城是髙麗西境鎮城最爲要害(⿱艹石)不先圗餘未易

可下遂引兵於城西南據山築柵且攻且守城中窘急數

有降者自此所向克捷髙藏及男建將首領九十八人持

帛幡出降請使入朝勣以禮延接男建猶𨳲門固守十一

月拔平壤城虜髙藏男建等至京師獻浮于含元宫乃分