Page:Sibu Congkan Sanbian342-李昉-太平御覽-136-109.djvu/123

此页尚未校对


又曰漢興改𥘿黔中郡爲武陵𡻕令大人輸布一疋小口

二丈是謂賨布說文曰賨南蠻賦曰音牛冬切雖時爲㓂盗而不足爲郡

國患光武建武二十三年武陵蠻精夫相單程等大㓂郡

縣遣武威將軍劉尚發南郡長沙武陵兵萬餘人乗舩泝

沅水入武谿擊之沅水出牂牁故旦蘭東北經靈溪長沙巴陵郡入洞庭通功也武溪在 靈溪

郡盧溪縣尚輕敵深入悉爲所没又遣伏波將軍馬援將兵至

臨沅今武陵郡武縣即漢臨沅縣也擊破之單程等飢困乞降㑹援病卒

謁者宗均聽悉受降爲置吏以司之群蠻遂平

又曰順帝永和𥘉武陵太守上書以蠻夷率服可比漢人

増其租賦議者皆以爲可尚書令虞詡獨奏曰自古聖王

不臣異俗非德不能及威不能加其獸心貪婪難率以禮

是故羈縻而綏撫之附則受而不逆叛則弃而不追先帝

舊典貢稅多少所由來乆矣今猥増之必有怨叛計其所