Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/124

此页尚未校对


大國邑臨嬀水商賈車舩行旁國𦘕革旁行爲書記師古日今

西方胡國書皆横行不直下也武帝始遣使至安息王令將將二萬𮪍迎

於東界東界至王都數千里行北過數十城民人相属因

發使隨漢使者來觀漢地以大鳥及𡖉來獻天子大恱

後漢書曰章帝章和元年安息王遣使獻師子符㧞符㧞

形似麟無角也

北史曰周武天和二年其王遣使朝獻

     大月氏

漢書曰大月氏國治監氏城去長安萬一千六百里物𩔖

民俗與安息同岀一封橐馳師古曰脊上出一封也控弦十餘万故

強輕匈奴師古曰侍其強盛而輕易匈奴也至冒頓單于攻破月氏以其王

頭爲飲器月氏乃逺去過大宛西擊大夏而臣之

北史曰大月氏北與蠕蠕接數爲所侵遂西徒都薄羅城