Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/17

此页尚未校对


在逺亦霑靈潤

     槃槃國

宋起居注曰孝建二年七月二十日槃槃國王遣長史笁

伽藍婆奉獻金銀琉璃諸香藥等物

南史曰槃槃國元嘉孝建大明中並遣使貢獻梁中大通

元年四年其王使使奉表累送佛牙及𦘕塔獻沉檀等香

數十種六年八月復遣使送菩提國舎利及𦘕塔國圖并

菩提樹葉詹糖等香

梁書曰槃國南海大洲中北與林邑隔小海自交州舩行

四十日至其國王曰楊栗翨栗翨父曰楊德武連以上

無得而紀百姓多縁水而居國無城皆竪木爲柵王坐金

龍床毎坐諸大人皆兩手交抱肩而跪及其國多有婆羅

門自天竺來就王乞財物王甚重之其大臣曰勃郎索濫