Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/18

此页尚未校对


次曰崑崙帝也次曰崑崙勃和音胡卧切次曰崑崙勃帝索甘

且其言崑崙古龍聲相近故或有謂爲古龍者其在外城

者曰郍延猶中夏刺史縣令其矢多以石爲鏇矟則以䥫

爲刃有僧尼寺十所僧尼讀佛經皆食SKchar而飲酒亦有道

士寺一所道士不飲食酒SKchar讀阿脩羅王經其國不甚重

之俗皆呼僧爲比丘呼道士爲貪隋大業中亦遣使朝貢

唐書曰槃槃國在林邑西南海曲中北與林邑隔小海自

交州郍行四十四日乃至其國與狼牙脩國爲隣人皆學

婆羅門甚敬佛法貞觀九年遣使来貢方物

     斤陁利

宋起居注曰孝建二年八月二日斤陁利國王釋陁羅降

陁遣長史竹留陁及多奉表獻方物