Page:Sibu Congkan Sanbian343-李昉-太平御覽-136-110.djvu/98

此页尚未校对


國也漢武帝得其地入益州部其後復絶諸葛亮定南中

亦所不至武徳四年嶲州治中𠮷弘使南寧因至其國諭

之至十二月遣使朝貢貞觀十九年四月右武侯將軍梁

建方討蠻降其部落七十二户力九千三百

     西㸑

唐書曰西㸑方南寜之渠帥也自云本河東安邑人也

祖仕晉爲南寧太守属中國亂遂王蠻夷梁元帝時南寧

州刺史徐文盛徵詣荆州有㸑瓉者遂據南寜之地延袤

二千餘里俗多華民饒駿馬明珠犀象瓉死有二子震翫

分統其衆隋開皇𥘉遣使朝貢文帝遣韋丗冲將兵鎮之

析置恭州恊州昆州未幾復叛後遣史萬歳擊之所至皆

破踰西洱河臨滇池而還翫懼而來朝文帝誅之諸子没

爲官奴不収其地因與中國絶髙祖受禪拜翫子弘逹爲