Page:Sibu Congkan Sanbian344-李昉-太平御覽-136-111.djvu/19

此页尚未校对


鄙巳歷年代旣從廢絶情所未忍継其宗祀允歸令嗣可

封順爲西平郡王仍授趉九物胡吕鳥甘豆可汗

又曰吐谷渾自晉永嘉之末始西疫洮水建國於群羌之

故地至龍朔三年爲吐蕃所㓕

     波斯

北史曰波斯國都𪧐利城在忸蜜西古條支國也去代二

萬四千二百二十八里城方十里户十餘万河經其城中

南流土地平正岀金鍮石珊瑚琥珀車渠馬腦多大真珠頗

梨瑠璃水精瑟瑟金剛火齊𨮘鐵銅錫朱砂水銀綾錦疊

毼氍毹毾㲪赤麞皮及欎金⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇合青木等香胡椒畢撥石

蜜千年𬃷香附子訶𥠖勒無食子塩緑雌黄等風物氣𠉀

暑熱家自藏氷地多沙磧引水漑灌其五榖及鳥獸等與中夏

略同唯無稻及𮮐稷土出名馬大馿及駞徃徃有一日能行七百