Page:Sibu Congkan Sanbian350-李昉-太平御覽-136-117.djvu/77

此页尚未校对


恐二三諸侯何以觀之

又曰廢帝即位鑄二銖錢形式轉細官錢毎岀人間即摸

效之而大小厚薄皆不及也無郭不磨鑄如今之剪鑿者

謂之耒子錢景和元年沈慶之啓通私鑄錢一千錢長不盈

三寸大小稱此謂之鵝眼錢劣於此者謂之綖環錢貫之

以縷入水不沉隨手破碎市井不復料數十萬錢盈一掬

斗米一萬啇貨不行明帝𥘉唯禁鵝眼綖環其餘皆通用

又曰張融解褐爲新安王子鸞行叅軍王母殷淑儀薨後

四月八日建齋并權佛僚佐襯者多至一萬少者不减五

千融獨注襯百錢帝不恱曰融貧當序以佳禄出爲封溪令

又曰郭丗通甞與人共於山隂市貨物誤得一千錢當時

不覺分背方悞追還夲主驚歎以半直與之丗通委之而