Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/10

此页尚未校对


年太子詹事范曄反伏誅

     天崩

崔鴻十六國春秋曰後涼麟嘉五年天崩有聲(⿱艹石)雷乆之乃

止〇又曰前趙劉聦麟嘉三年天崩聲(⿱艹石)雷乆乃止是歳聦死

     天鳴

京氏易妭占曰天有懸車之聲人主憂

又曰易傳曰萬民勞厥妭天鳴

晉書曰武帝末天東有聲如雷

又曰元帝太興元年天鳴東南有聲如風水相薄三年天

又鳴其後王敦入石頭王師敗績元帝屈辱制於強臣

隋書曰梁武帝天監時有聲如雷二是歳交州刺史李凱

舉兵反後年又西北隆隆有聲如雷赤氣至地是歳盗殺

東莞琅邪太守中大通年西南有聲如雷其年北凉州刺