Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/116

此页尚未校对


又曰晉莊伯元年不雨雪二年翟人俄代翼至于晉郊

又曰共和十四年大旱火焚其屋伯和篡位立故有火旱

其年周厲王莽⿱彐⿰垁凡 -- 彘而死立宣王

又曰魯莊公三十年冬不雨是歳一年而三築臺于郎夏

築臺于薛秋築臺于𥘿

又曰僖公二年三月春夏不雨莊公夫人與公子慶父滛

而殺二公國人攻之慶父桓公子莊公弟二公謂子般及

閔公

又曰襄公五年秋大雩先是宋魚石奔楚楚伐宋取彭城

以封魚石八年九月大雩季氏盛二十八年八月大雩晉

使荀呉齊使慶封來聘是夏邾子來朝襄公自大應之

又曰昭公三年八月大雩公居䘮不哀亢陽失衆六年九

月雩先是莒牟夷以二邑來奔莒怒伐魯亢陽動衆之應