Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/77

此页尚未校对


秉政

又曰靈帝建寧元年夏霖雨六十餘日是時大將軍竇武

謀廢中官其年九月長樂五官史朱瑀等共中常侍曹節

起兵闕下武敗走追斬武兄弟死者數百人

魏志曰明帝時大雨殺鳥雀時帝居䘮不哀出入弋獵故有

恒雨爲罰之變

晉書曰元帝時大雨四十餘日晝夜雷電時王敦興兵王

師敗續

又曰成帝時頻年大雨恒雷時蘇峻餘黨猶據石頭帝㓜

權在臣下也

齊書曰明帝時王敬則爲大司馬拜日大雨洪注文武失

色敬則後竟𬒳

崔鴻十六國春秋曰後趙石勒將㓂鄴霖雨三月不止王