Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/78

此页尚未校对


師敗季龍于臣靈口赴水死者五百餘人勒軍大飢相食

又曰石勒元年大霖雨滂沱泛溢衝山䧟谷巨松僵拔東

至于海原隰之間皆如山積後文騫擊勒孔萇大敗而歸

後又霖雨中山暴水流漂巨木百萬後有季龍⿱𫂁么 -- 簒奪之事

隋書曰魏静帝時大雨七十餘日後元瑾荀濟劉思逸謀

殺齊文宣不遂咸𬒳

又曰北齊武成清河年大雨晝夜不息數十日山東大水

人多餓死是年匈奴來㓂并州

又曰後主大統三年積隂大雨時太后滛亂也

隋書曰文帝仁壽元年夏驟雨震雷大風抜木冝君湫水移於始平明年獨孤

后崩

唐書曰則天長安四年九月霖雨兼雪凢隂一百五十餘

日至神龍元年正月五王誅二張孝和反正方見晴