Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/27

此页尚未校对


曰威鳯爲寳鳯皇有威儀也神爵四年鳯皇十一集社稷

又曰帝祠后土鸞鳯翶翔

又曰五鳯三年鸞鳯又集長樂宮東園飛下至地文章

五色留十餘刻吏民並觀之

東觀漢記曰光武生於濟陽先是鳯皇集濟陽故宫皆𦘕

鳯皇聖瑞始於此

又曰建武十七年鳯皇五髙八九尺毛羽五群采集頴川郡

鳥從之盖地數頃留十七日乃去章帝時鳯皇三十九見

又曰安帝延光三年鳯皇集濟南臺丞霍穆舎樹上賜帛

各有差

魏略曰文帝欲受禪郡國奏鳯皇十三見明帝鑄銅鳯皇

髙三丈餘置殿前

吴暦曰太元元年有鳥集苑中似鴈髙足長尾毛羽五色