Page:Sibu Congkan Sanbian361-李昉-太平御覽-136-128.djvu/19

此页尚未校对


典略曰泰伯出獵於咸陽大雷有火流下化爲白雀衘丹

書集于公車書曰泰伯霸丗

魏略曰文帝欲授禪白雀十九見

吴志曰莘覈上孫皓表曰明珠旣覿白雀繼見

燕書曰𢚓帝時有異雀素質緑頭集于端門東樹棲翔二

旬而去夏四月以異雀故大赦名東園爲白雀園

涼州記曰吕光大安三年白雀巢陽川令郭敏室

燉煌實録曰侯瑾字子瑜解鳥語甞出門見白雀與群雀

同行慨然歎曰今天下大亂君子小人相與雜

北齊書曰臨漳縣令裴鑒蒞官清苦致白雀之瑞樊遜

上清德頌十首

唐書曰𥘉髙祖於太原斬王威有白雀飛入髙祖之懷

又曰武德九年江州都督太子衛副率侯君集於納義門