Page:Sibu Congkan Sanbian366-李昉-太平御覽-136-133.djvu/172

此页尚未校对


吴時外國志曰大𥘿國有蓮藕雜菓

宋起居注曰元嘉十八年有司奏楊州刺史王濬解稱州

治後池有兩蓮駢生雙房分體又十六年華林丞伍泳刺

𩀱蓮同幹秀岀華池

宋起居注曰㤗始二年八月嘉蓮𩀱葩並實合跗同莖生

豫州鱧湖又六年𩀱蓮一蔕生東宫玄圃池

三國典略曰齊主還鄴髙麗新羅並遣使朝貢先是徐州

蓮一莖兩蔕占云異木蓮枝逺人入欵斯其應也

北齊書曰後主武平中特進侍中崔季舒宅中池内蓮莖

皆作胡人靣仍着鮮卑帽俄而季舒見煞

三國典略曰周平齊齊㓜主胡太后等並歸于長安𥘉武

成殂後有謡云千錢買菓園中有芙蓉樹破劵不分明蓮

子隨他去調甚悲苦至是應焉