Page:Sibu Congkan Sanbian372-陶宗儀-南村輟耕錄-8-1.djvu/77

此页尚未校对


太宗時諸國來朝者多以冐禁應死耶律文正王楚材進

 奏曰願無汗白道子從之盖國俗尚白以白為吉故也

大徳七年詔内外官年及七十並聴致仕時郭守敬字(⿱艹石)

 思順徳邢臺人知太史院事以舊臣且熟朝廷所施為

 獨不許其請至今翰林太史司天官不致仕者咸自公

 始

答刺䍐譯言一國之長得自由之意非勲戚不與焉太祖

 龍飛日朝廷草創官制簡古惟左右萬戸次及千户而

 巳丞相順徳忠獻王哈刺哈孫之曽祖啓昔禮以英材

 見遇擢任千戸錫號答刺䍐至元壬申 世祖録勲臣