Page:Sibu Congkan Sanbian373-陶宗儀-南村輟耕錄-8-2.djvu/65

此页尚未校对


 犀牛然能作人語云此非

 帝丗界宜速還左右皆震懾獨耶律文正主進曰此名

 角端乃旄星之精也聖人在位則斯獸奉書而至且能

 日馳萬八千里靈異如鬼神不可犯也帝即回馭載稽

 之前志神禹氏治水功成天降飛莵曰行三萬里而未

 嘗善言也又后土趺蹄之獸至善言而未聞其獨角也

 軒轅獲飛黄而獨角漢武獲獸并角而五蹄又未嘗聞

 其能言善馳也及聖祖誕膺天命而角端出焉夫一角

 者所以明海宇之一而萬八千里之SKchar者所以示無逺

 弗屇此又天将開天下於大一統之象也至正庚寅