Page:Sibu Congkan Sanbian407-釋契嵩-鐔津文集-7-7.djvu/97

此页尚未校对


發堅固志繼其芳猷一日持此卷過余堅宻精舍

命題于後余雖不敏覩此勝囙不覺踴躍而喜此

集湮𣳚乆矣若使竭力成就大行于丗正𠩄謂掲

慧日扵中天耀昏衢扵𠦑丗者也天全其勉之

永樂三年冬嘉興府僧綱司都綱天寕弘宗書

重刋鐔津文集後序

學有及物之功文為載道之器學而不能利乎物

徒學也文而不能衍乎道空文也若夫推其道發

扵文章肆其學以援斯人宋明教嵩禪師其人歟

嗟夫吾佛之教法心法也生靈同而有焉但為虗